ĐƠN GIÁ CTCN MAY MẶC ≤ 2.000KG/THÁNG

× Đơn giá chỉ áp dụng cho khách hàng phát sinh CTCN may mặc ≤ 2.000 Kg