MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2020 THEO THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT Leave a comment

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường là báo cáo định kỳ hằng năm mà Doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đển cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở.

Xem thêm:


TT_25_2019_-_HUONG_DAN_NGHI_DINH_40

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường lần đầu tiên được đề cập đến tại Điều 37, thông tư số 25/2019/TT-BTNMT về Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

Cấu trúc của hồ sơ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường: tích hợp nhiều báo cáo môi trường định kỳ

Phần 1. Kết quả hoạt động các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường1. Về công trình bảo vệ môi trường (BVMT) đối với nước thải2. Về công trình bảo vệ môi trường đối với khí thải3. Về quản lý chất thải rắn4. Kết quả khắc phục các yêu cầu của cơ quan thanh tra, kiểm tra và cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có)Phần 2. Tình hình thu gom, vận chuyển, xử lý CTRSH, CTRCNTT, CTNH1. Đối với chủ thu gom, vận chuyển CTRSH, CTRCNTT2. Đối với chủ xử lýPhần 3. Tình hình quản lý phế liệu nhập khẩuPhần 4. Tình hình triển khai công tác cải tạo và phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản

Mẫu hồ sơ Báo cáo công tác bảo vệ môi trường năm 2020:


*Cập nhật hướng dẫn và áp dụng thông tư 25/2019/TT-BTNMT tại Doanh nghiệp, cũng như với các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sẽ được Môi Trường Á Châu đưa cụ thể trong bản tin tiếp theo.

Mọi thắc mắc, góp ý và cần hỗ trợ tư vấn pháp luật môi trường, Quý vị vui lòng liên hệ hotline 1900 54 54 50 (909 vnđ/phút) hoặc gửi về email: info@moitruongachau.com – website: www.moitruongachau.com.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *