Hướng dẫn lưu giữ chất thải nguy hại tại doanh nghiệp

Chất thải nguy hại phát sinh trong quá trình sản xuất của cơ sở, doanh nghiệp phải được lưu giữ đặc biệt trước khi chuyển giao cho chủ xử lý chất thải nguy hại theo quy định của pháp luật

Chất thải nguy hại (CTNH) là chất thải chứa nhiều yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, dễ gây ngộ độc và đặc tính nguy hại khác. CTNH được phân loại, lưu chứa trong thiết bị lưu chứa riêng biệt; có khu vực lưu giữ đúng quy định và lưu giữ không quá 06 tháng.

1.Bao bì chứa CTNH

-Bảo đảm lưu giữ an toàn CTNH, không bị hư hỏng, rách vỡ vỏ.

-Bao bì mềm được buộc kín và bao bì cứng có nắp đậy kín để bảo đảm ngăn chất thải rò rỉ hoặc bay hơi.

-Chất thải lỏng, bùn nhão hoặc chất thải có các thành phần nguy hại dễ bay hơi phải chứa trong bao bì cứng không vượt quá 90% dung tích hoặc mức chứa cao nhất cách giới hạn trên của bao bì là 10cm

2. Thiết bị lưu chứa CTNH

-Bảo đảm lưu chứa an toàn CTNH, có gia cố hoặc thiết kế đặc biệt tại điểm tiếp nối và vị trí xếp, dỡ hoặc nạp, xả chất thải để tránh rò rỉ.

-Kết cấu cứng chịu được va chạm, không bị hư hỏng, biến dạng, rách vỡ bởi trọng lượng chất thải trong quá trình sử dụng.

-Thiết bị lưu chứa CTNH ở thể lỏng hoặc có thành phần nguy hại dễ bay hơi phải có nắp đậy kín, bảo đảm mức chứa cao nhất cách giới hạn trên của thiết bị lưu chứa 10cm.

Có biển dấu hiệu cảnh báo theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30cm mỗi chiều.

 thùng nhựa can nhựa thùng sắt lớn
Thùng nhựa/ phuy lớn
(Chứa chất thải rắn)
Can nhựa, nắp kín
(Chứa chất thải dễ bay hơi)
Thùng sắt lớn
(Chứa chất thải lỏng)
Hình 1.Thiết bị lưu chứa CTNH

 

chất lỏng dễ cháy  CHẤT LỎNG
DỄ CHÁY!
chất lỏng dễ cháy CHẤT RẮN
DỄ CHÁY!
độc cho hệ sinh thái ĐỘC CHO
HỆ SINH THÁI!
lây nhiễm trùng  LÂY
NHIỄM TRÙNG!
chất oxy hóa mạnh

CHẤT OXY HÓA MẠNH !

ăn mòn

ĂN MÒN!

dễ nổ

DỄ NỔ!

rất độc

RẤT ĐỘC!

dễ cháy dễ nổ

DỄ CHÁY

DỄ NỔ

khí độc không được tiếp xúc với nước

KHÍ ĐỘC KHÔNG ĐƯỢC TIẾP XÚC VỚI NƯỚC

chất thải nguy hại

CHẤT THẢI

NGUY HẠI!

Hình 2. Biển báo CTNH (Kíchthước thực tế: 30 × 30 (cm))

Thông tin trên nhãn

Tên CTNH:…………………………………………………

Mã CTNH:………………………………………………….

Trạng thái:………………………………………………….

Ngày bắt đầu được đóng gói:………………………………

Nguy cơ do chất thải có thể gây ra: Dễ cháy/Dễ nổ/Độc hại


3. Khu vực
lưu giữ CTNH

 a-Yêu cầu chung

-Mặt sàn trong khu vực lưu giữ CTNH bảo đảm kín khít, không bị thẩm thấu và tránh nước mưa chảy tràn từ bên ngoài vào.

-Có mái che kín nắng, mưa cho toàn bộ khu vực lưu giữ CTNH.

-Có biện pháp cách ly với các loại hoặc nhóm CTNH khác có khả năng phản ứng hoá học với nhau.

-Bảo đảm không chảy tràn chất lỏng ra bên ngoài khi có sự cố rò rỉ, đổ tràn.

-Khu vực lưu giữ CTNH dễ cháy, nổ bảo đảm khoảng cách không dưới 10m với lò hơi và các thiết bị đốt khác.

b-Khu vực lưu giữ CTNH phải trang bị

-Thiết bị phòng cháy chữa cháy.

-Vật liệu hấp thụ (như cát khô hoặc mùn cưa) và xẻng để sử dụng trong trường hợp rò rỉ, rơi vãi, đổ tràn CTNH ở thể lỏng.

-Biển dấu hiệu cảnh báo, phòng ngừa phù hợp với loại CTNH được lưu giữ theo TCVN 6707:2009 với kích thước ít nhất 30cm mỗichiều.

-Đối với các cơ sở y tế thì khu vực lưu chứa phải đáp ứng các quy định về quản lý chất thải y tế:

+Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế, ban hành ngày 31/12/2015.

+“Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong bệnh viện” do Bộ Y tế – Cục quản lý Môi trường Y tế ban hành kèm theo Quyết định số 105/QĐ-MT ngày 3/7/2014.

>> Xem thêm: Chất thải rắn – Thách thức các đơn vị quản lý

— Môi trường Á Châu —