HƯỚNG DẪN CÁC HỒ SƠ, THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC Leave a comment

xa_nuoc_thai_2

Căn cứ theo nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước đã nêu rõ các cá nhân, tổ chức có phát sinh nước thải chỉ được phép xả nước thải sau khi được cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước.

Tin liên quan: 

Hồ sơ nào sẽ thay thế đề án bảo vệ môi trường đã bị tạm ngưng tiếp nhận từ 01/04/2018? 

Quy định về lập báo cáo giám sát môi trường theo thông tư 43/2015/TT-BTNMT

Kiểm tra hồ sơ môi trường: 4 lưu ý quan trọng đối với doanh nghiệp

Dưới đây là các hướng dẫn cần thiết được Môi Trường Á Châu trích lược nhằm hỗ trợ các cá nhân, doanh nghiệp nắm nhanh chóng các hồ sơ, thủ tục chuẩn bị để xin giấy phép đúng và đủ theo quy định.

♦ Chuẩn bị hồ sơ đề nghị cấp phép

– Đơn đề nghị cấp giấy phép;

– Đề án xả nước thải vào nguồn nước kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp chưa xả nước thải; báo cáo hiện trạng xả nước thải kèm theo quy trình vận hành hệ thống xử lý nước thải đối với trường hợp đang xả nước thải vào nguồn nước;

– Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước tiếp nhận tại vị trí xả nước thải vào nguồn nước; kết quả phân tích chất lượng nước thải trước và sau khi xử lý đối với trường hợp đang xả nước thải (*).

– Sơ đồ vị trí khu vực xả nước thải.

Lưu ý: Trường hợp chưa có công trình xả nước thải vào nguồn nước, hồ sơ đề nghị cấp giấy phép phải nộp trong giai đoạn chuẩn bị đầu tư.

(*) Thời điểm lấy mẫu phân tích chất lượng nước không quá ba (03) tháng tính đến thời điểm nộp hồ sơ;

♦ Trình tự, thủ tục cấp giấy phép

Trình tựThời gian thực hiệnHồ sơ, thủ tụcTrường hợp chỉnh sửa/ bổ sung/ hồ sơ không hợp lệ/ …
Bước 1: Tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ: 10 ngày (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung)Tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nộp hai (02) bộ hồ sơ và nộp phí thẩm định hồ sơ. Trường hợp thuộc thẩm quyền cấp phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép còn phải nộp thêm một (01) bộ hồ sơ cho Sở Tài nguyên và Môi trường của địa phương dự định đặt công trình;Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan tiếp nhận hồ sơ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để bổ sung, hoàn thiện hồ sơ theo quy định. Trường hợp hồ sơ sau khi đã bổ sung mà vẫn không đáp ứng yêu cầu theo quy định thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ trả lại hồ sơ và thông báo rõ lý do cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép.
Bước 2: Thẩm định đề án, báo cáo trong hồ sơ đề nghị cấp phép 30 ngày (không tính thời gian chỉnh sửa, bổ sung)Cơ quan tiếp nhận hồ sơ có trách nhiệm thẩm định đề án, báo cáo; nếu cần thiết thì kiểm tra thực tế hiện trường, lập hội đồng thẩm định đề án, báo cáo. Trường hợp đủ điều kiện cấp phép, cơ quan tiếp nhận hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép; trường hợp không đủ điều kiện để cấp phép thì trả lại hồ sơ cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép và thông báo lý do không cấp phép;Trường hợp phải bổ sung, chỉnh sửa để hoàn thiện đề án, báo cáo thì cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung cần bổ sung, hoàn thiện đề án, báo cáo. Thời gian bổ sung, hoàn thiện hoặc lập lại đề án, báo cáo không tính vào thời gian thẩm định đề án, báo cáo. Thời gian thẩm định sau khi đề án, báo cáo được bổ sung hoàn chỉnh là hai mươi (20) ngày làm việc;Trường hợp phải lập lại đề án, báo cáo, cơ quan tiếp nhận hồ sơ gửi văn bản thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép nêu rõ những nội dung đề án, báo cáo chưa đạt yêu cầu, phải làm lại và trả lại hồ sơ đề nghị cấp phép
Bước 3: Trả kết quả giải quyết hồ sơ cấp phép05 ngàyCơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ thông báo cho tổ chức, cá nhân đề nghị cấp phép để thực hiện nghĩa vụ tài chính và nhận giấy phép. 

♦ Kết quả hồ sơ thực tế

Mời Quý vị tham khảo giấy phép xả nước thải thực tế được cấp phép năm 2018 do Môi Trường Á Châu đảm nhiệm tư vấn và thực hiện hồ sơ tại khu vực Thành phố Hồ Chí Minh ngay dưới đây.

Trường hợp có vướng mắc hoặc nhu cầu tư vấn lập hồ sơ xin giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, Quý Doanh nghiệp vui lòng liên hệ tổng đài 1900 54 54 50 (cước phí 909 đồng/phút), gửi email về [email protected]

>>Tìm hiểu thêm về dịch vụ tư vấn môi trường của Môi Trường Á Châu

gpxt_1
gpxt_2
gpxt3

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *