[HỎI – ĐÁP] TRO, XỈ, BÙN CÔNG NGHIỆP, … CĂN CỨ NÀO XÁC ĐỊNH CHẤT THẢI NGUY HẠI? Leave a comment

ro, xỉ, bùn lắng công nghiệp, …phát sinh nhiều từ các quá trình đốt lò hơi, xử lý nước thải, khí thải. Vậy, các loại tro, xỉ và bùn lắng này được phân loại là chất thải gì? Có phải là chất thải nguy hại hay không hoặc căn cứ nào để xác định chất thải nguy hại?

Tro xỉ phát sinh tại Nhà máy Nhiệt điện Hải Phòng (Nguồn: Cổng tin tức TP Hải Phòng)

Bên dưới là một trường hợp cụ thể được Bộ Tài nguyên và Môi trường giải đáp tại Cổng Thông tin điện tử Chính phủ, Môi Trường Á Châu xin trích dẫn và chia sẻ đến tất cả Quý Vị:

Chi tiết nội dung tình huống :

Công ty ông Mai Đức Điệp (Hải Phòng) đang sử dụng lò hơi đốt bằng nhiên liệu phoi bào (đã được kiểm tra ngưỡng chất thải nguy hại theo QCVN 07:2009/BTNMT: Không vượt ngưỡng).
Hiện tại, công ty có hệ thống xử lý khí thải dùng nước tuần hoàn để xử lý. Sau quá trình xử lý một lượng bùn lắng từ quá trình này phát sinh.

Ông Điệp hỏi, tro, xỉ lò hơi phát sinh trong quá trình đốt lò hơi bằng phoi bào có phải là chất thải nguy hại không? Nếu đúng thì là mã gì?

Bùn lắng phát sinh từ quá trình dùng nước để xử lý khí thải có phải là chất thải nguy hại không? Nếu đúng là mã gì?

Giải đáp từ Bộ Tài nguyên & Môi trường:

Một trong những trách nhiệm của chủ nguồn thải chất thải nguy hại được quy định tại Điều 7 Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu là “tự chịu trách nhiệm về việc phân định, phân loại, xác định số lượng chất thải nguy hại phải báo cáo và quản lý”. Do vậy, công ty có trách nhiệm tự phân định, phân loại chất thải nguy hại.

CTNH_1

Thông thường, tro xỉ phát sinh từ nguyên liệu là phoi bào (gỗ) là chất thải công nghiệp thông thường. Tuy nhiên, trong một số trường hợp đặc biệt, nếu đốt phoi bào (gỗ) thì tro xỉ hoặc tro bay (sẽ phát sinh bùn từ hệ thống xử lý khí) có thể xuất hiện kim loại nặng (do hấp thu từ đất) và dioxin/furan (do dư lượng thuốc bảo vệ chứa clo).

Để xác định tro, xỉ lò hơi hay bùn lắng có phải là chất thải nguy hại thì công ty cần thực hiện việc lấy mẫu và phân định theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về ngưỡng chất thải nguy hại (QCVN 07:2009/BTNMT).

Về áp mã chất thải nguy hại, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại quy định tại Phụ lục 1 (Danh mục chất thải nguy hại), phần A (hướng dẫn sử dụng Danh mục chất thải nguy hại) có hướng dẫn quy trình tra cứu, sử dụng Danh mục tại Mục 2.

Tại mục này có hướng dẫn trình tự các bước để xác định mã chất thải nguy hại, đặc biệt, tại Mục 2.2.2 bước 6 có nêu “Trong trường hợp không tìm được mã CTNH cụ thể theo nguồn thải hay dòng thải thì áp các mã chất thải nguy hại từ 19 12 01 đến 19 12 05 nếu vượt ngưỡng chất thải nguy hại theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng chất thải nguy hại “.

Văn bản tham khảo đính kèm:

Nguồn: Chinhphu.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *