TRA CỨU GIÁ

Quý Khách vui lòng chọn khoảng
khối lượng chất thải phát sinh

TRA CỨU GIÁ

Quý Khách vui lòng chọn khoảng
khối lượng chất thải phát sinh

TRA CỨU GIÁ

Quý Khách vui lòng chọn khoảng
khối lượng chất thải phát sinh

TRA CỨU GIÁ

Quý Khách vui lòng chọn khoảng
khối lượng chất thải phát sinh

ĐƠN VỊ PHẢI CÓ NHỮNG GIẤY PHÉP NÀO THÌ MỚI ĐƯỢC KÝ HỢP ĐỒNG THU GOM, VẬN CHUYỂN RÁC THẢI CÔNG NGHIỆP?

Đối với rác thải công nghiệp (hay còn gọi là chất thải rắn công nghiệp thông thường), các chủ nguồn thải phải ký hợp đồng chuyển giao cho đơn vị

HƯỚNG DẪN CÁC HỒ SƠ, THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Căn cứ theo nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước đã nêu rõ các cá nhân, tổ chức có

HƯỚNG DẪN CÁC HỒ SƠ, THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP XẢ NƯỚC THẢI VÀO NGUỒN NƯỚC

Căn cứ theo nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 – Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nước đã nêu rõ các cá nhân, tổ chức có

BAN HÀNH THÔNG TƯ 25/2019/TT-BTNMT – QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 40/2019/NĐ-CP

Vào ngày 31/12/2019, Bộ Tài nguyên và Môi Trường đã ban hành Thông tư 25/2019/TT-BTNMT về việc Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số

[HỎI – ĐÁP] TRO, XỈ, BÙN CÔNG NGHIỆP, … CĂN CỨ NÀO XÁC ĐỊNH CHẤT THẢI NGUY HẠI?

ro, xỉ, bùn lắng công nghiệp, …phát sinh nhiều từ các quá trình đốt lò hơi, xử lý nước thải, khí thải. Vậy, các loại tro, xỉ và bùn lắng này được

BAN HÀNH NGHỊ ĐỊNH 53/2020/NĐ-CP QUY ĐỊNH PHÍ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG ĐỐI VỚI NƯỚC THẢI, HIỆU LỰC TỪ NGÀY 01/07/2020

(Chinhphu.vn) – Chính phủ vừa ban hành Nghị định 53/2020/NĐ-CP quy định phí bảo vệ môi trường đối với nước thải; trong đó có những điểm mới về đối tượng chịu phí