BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI ≤ 600 Kg/Năm
× Đơn giá chỉ áp dụng cho khách hàng phát sinh từ 600kg/năm trở xuống Khách hàng phát sinh nhiều hơn 600kg/năm trở lên xin vui lòng liên hệ với MÔI TRƯỜNG Á CHÂU để MÔI TRƯỜNG Á CHÂU thiết kế gói dịch vụ riêng cho doanh nghiệp của các bạn