BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI ≤ 600 Kg/Năm
× Bảng giá chỉ áp dụng cho khối lượng chất thải nguy hại ≤ 600Kg/Năm, Nếu Khối lượng trên 600Kg/Năm Anh Chị vui lòng liên hệ để có giá tốt nhất