van-ban-phap-luat-thue-moi

Hệ thống quản lý chất thải nguy hại bao gồm những thành phần nào?

Vào thập niên 70 của thế kỷ XX, khái niệm “chất thải nguy hại” lần đầu tiên được bổ sung vào Bộ luật Bảo vệ môi trường của các nước Âu – Mỹ, đặt nền tảng cho sự ra đời và phát triển của hệ thống quản lý chất thải nguy hại của các nước trên thế giới. Vậy hệ thống quản lý chất thải nguy hại bao gồm những thành phần nào? Hãy tìm hiểu cùng Môi trường Á Châu qua bài viết sau đây:

Hệ thống quản lý chất thải nguy hại (CTNH) là sự tổ hợp của các nhân tố với nhau và hình thành nên một hệ thống gồm các thành phần cơ bản sau:

Hệ thống quản lý hành chính CTNH

Hệ thống quản lý hành chính CTNH bao gồm các công tác về hoạch định chính sách, kế hoạch, chiến lược trong công tác quản lý, hoạch định các chương trình giáo dục, giảm thiểu CTNH, quản lý các văn bản giấy tờ liên quan đến loại hình thải, chủ thải, vận chuyển, lưu trữ và xử lý … Tóm lại một yêu cầu quan trọng với hệ thống này là quản lý chặt chẽ được lượng CTNH từ nơi phát sinh đến công đoạn xử lý sau cùng và phải đảm bảo phù hợp với cơ chế quản lý chung của Nhà nước và các văn bản quy chế pháp luật.

Ngoài ra trong một phạm vi nhỏ (áp dụng với chủ nguồn thải CTNH) thì việc quản lý cũng bao gồm các công tác triển khai những chương trình giảm thiểu, kê khai các văn bản giấy tờ liên quan đến CTNH theo quy định; phân loại, dán nhãn chất thải như quy định và xây dựng các chương trình ứng cứu khi có sự cố xảy ra.

Hệ thống quản lý kỹ thuật CTNH

Để quản lý kỹ thuật CTNH cần có các phương tiện, các thiết bị cần thiết, phù hợp; và một cơ sở hạ tầng kỹ thuật như phòng thí nghiệm, các thông tin kỹ thuật tốt để có thể quản lý CTNH.

Trong một hệ thống quản lý kỹ thuật CTNH, nhất là hệ thống áp dụng cho Việt Nam, cũng phải bao gồm các khâu liên quan từ nguồn phát sinh đến các kỹ thuật xử lý cuối cùng. Về cơ bản có thể chia hệ thống thành 5 giai đoạn:

GĐ1: Là giai đoạn phát sinh CTNH từ các nguồn, trong giai đoạn này để giảm lượng CTNH phát sinh, doanh nghiệp có thể áp dụng các biện pháp giảm thiểu tại nguồn khác nhau.

GĐ2: là giai đoạn bao gồm các công tác thu gom và vận chuyển trong phạm vi công ty và vận chuyển ra ngoài.

GĐ3: là giai đoạn gồm các công tác xử lý và thu hồi

GĐ4: là giai đoạn vận chuyển tro, cặn sau xử lý.

GĐ5: là giai đoạn chôn lấp

Ở mỗi giai đoạn, hệ thống quản lý kỹ thuật CTNH có một chức năng, nhiệm vụ và các vấn đề liên quan khác nhau nhưng nhìn chung đều quan tâm đến giảm thiểu tại nguồn, lưu trữ, vận chuyển và thu hồi.

Hai hệ thống này luôn bổ sung và hỗ trợ lẫn nhau trong việc quản lý CTNH.

Trên đây là các thông tin về thành phần của hệ thống quản lý CTNH mà Á Châu muốn cung cấp cho các quý vị. Cám ơn quý vị đã quan tâm! Và đừng quên đặt câu hỏi cho chúng tôi qua email info@moitruongachau.com để nhận được câu trả lời chính xác nhất!

Trân trọng!

—Môi trường Á Châu—