29_6

SỰ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI VIỆT NAM?

Sau khi biết được quá trình hình thành hệ thống quản lý chất thải nguy hại trên thế giới, chắc hẳn trong các bạn hầu hết ai cũng nảy sinh câu hỏi “Còn ở Việt Nam thì sao?”. Qua bài viết này, Á Châu hy vọng sẽ tháo gỡ được những thắc mắc đó.

Tại Việt Nam, theo thống kê của Cục Môi Trường về chất thải rắn nguy hại (CTNH) năm 1999 cho thấy, cả nước một năm thải vào môi trường 109.468 tấn/năm, riêng thành phố Hồ Chí Minh con số này chiếm 42%. Do là một trung tâm kinh tế hàng đầu của cả nước, lượng CTNH của thành phố Hồ Chí Minh ngày càng gia tăng và theo một thống kê ước tính cho năm 2002 là 79.500 tấn/năm, tăng 1,72 lần so với năm 1999. Điểm qua một vài số liệu cho thấy nước ta vào thời điểm đó đã phải đối mặt với một nguy cơ rất lớn về CTNH. Sự gia tăng vượt bậc này nhìn chung là hệ quả tất yếu khi phát triển công nghiệp, kèm theo đó là các vấn đề về nhận của nhà sản xuất, người dân cộng với một khung pháp lý – luật và các tiêu chuẩn liên quan đến CTNH chưa hoàn chỉnh dẫn đến còn nhiều vấn đề cần quan tâm và giải quyết.

Bên cạnh đó, nước ta đang phải đối mặt với các vấn đề liên quan đến nhiễm độc dioxin do tàn tích của chiến tranh và tình hình buôn lậu các hàng hóa, vật phẩm liên quan đến chất độc hại.

Chiếc máy bay số hiệu UH-1D từ Đại đội không quân 336 đang rải chất diệt cỏ trong vùng rừng của châu thổ sông Mê Kông, 26/07/1969

Vì thế, các quy định trong công tác quản lý CTNH là rất cần thiết, đáp ứng yêu cầu của thực tiễn. Tuy nhiên, nước ta còn thiếu các văn bản cần thiết về mặt pháp luật và chính sách cho từng khâu quản lý CTNH. Thêm vào đó, trên thế giới các nước đã có hệ thống quản lý CTNH từ rất lâu.

Nắm bắt được tình hình đó, năm 1999 Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg ngày 16/7/1999 về việc ban hành quy chế quản lý CTNH. Sau đó, khi Luật Bảo vệ môi trường (sửa đổi) năm 2005 có hiệu lực thi hành, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về ban hành danh mục CTNH và Thông tư số 12/2006/TT-BTNMT ngày 26/12/2006 về hướng dẫn điều kiện hành nghề và thủ tục lập hồ sơ, cấp phép hành nghề, mã số CTNH; Sau này, Quyết định số 155/1999/QĐ-TTg được hoàn thiện thành các Thông tư 12/2011/TT-BTNMT, Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

Có thể nói Pháp luật quản lý CTNH ở Việt Nam ra đời muộn hơn so với hầu hết các nước khác trên thế giới. Việc hệ thống quản lý chất thải nguy hại ngày càng hoàn thiện đã và đang góp phần không nhỏ cho công tác bảo vệ môi trường của nước ta đảm bảo cho sự phát triển bền vững trong thời kì phát triển kinh tế như hiện nay.

Trên đây là sự ra đời của hệ thống quản lý chất thải nguy hại tại Việt Nam. Nếu còn điều gì vướng mắc, vui lòng gửi câu hỏi cho chúng tôi qua email info@moitruongachau.com để được giải đáp!