Quý Khách Hàng Vui Lòng Tham Khảo Phương Thức Thanh Toán Với Hợp Đồng Xử Lý Chất Thải

CHẤT THẢI NGUY HẠI
KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Nhỏ hơn hoặc bằng 600Kg/ năm Thanh toán 100% giá trị hợp đồng sau khi ký hợp đồng
CHẤT THẢI CÔNG NGHIỆP NGÀNH MAY MẶC, BA LÔ, TÚI XÁCH, GIÀY DAÔ tương ứng giữa khối lượng phát sinh trong một tháng (hàng dọc) và tần suất vận chuyển (hàng ngang) sẽ là phương thức thanh toán cho riêng khách hàng.
KHỐI LƯỢNG PHÁT SINH TRONG MỘT THÁNG TẦN SUẤT VẬN CHUYỂN
Tần suất vận chuyển:mỗi ngày

1 tuần/lần

2 tuần/lần

1 tháng/lần

Tần suất vận chuyển:2 tháng/lần

3 tháng/lần

Tần suất vận chuyển:4 tháng/lần

6 tháng/lần

Xử lý một lần duy nhất
Khối lượng < 0,5 Tấn/ Tháng –    Đặc cọc: giá trị tương đương của một tháng xử lý.–    Thời gian thanh toán: một tháng/lần. –    Đặc cọc: tương đương giá trị 2 đợt xử lý.–    Thời gian thanh toán: sau mỗi lần vận chuyển. Sau sau khi ký hợp đồng khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng. Sau sau khi ký hợp đồng khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng.
Khối lượng  0,5 – 1 Tấn/ Tháng –    Đặc cọc: giá trị tương đương của một tháng xử lý.–    Thời gian thanh toán: một tháng/lần. –    Đặc cọc: tương đương giá trị 2 đợt xử lý–    Thời gian thanh toán: sau mỗi lần vận chuyển. Sau sau khi ký hợp đồng khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng. Sau sau khi ký hợp đồng khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng.
Khối lượng 1- 2 Tấn/ Tháng –    Đặc cọc: giá trị tương đương của một tháng xử lý.–    Thời gian thanh toán: một tháng/lần. –    Đặc cọc: tương đương giá trị 2 đợt xử lý–    Thời gian thanh toán: sau mỗi lần vận chuyển.. Sau sau khi ký hợp đồng khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng. Sau sau khi ký hợp đồng khách hàng thanh toán 100% giá trị hợp đồng.
Khối lượng  2 – 5 Tấn/ Tháng –    Đặc cọc: giá trị tương đương của một tháng xử lý.–    Thời gian thanh toán: một tháng/lần. X X –     Đặc cọc 100% giá trị hợp đồng.–     Thời gian thanh toán: sau khi vận chuyển.
Khối lượng  5 – 10 Tấn/ Tháng –    Đặc cọc: giá trị tương đương của một tháng xử lý.–    Thời gian thanh toán: một tháng/lần.. X X –     Đặc cọc 50% giá trị hợp đồng.–     Thời gian thanh toán: sau khi vận chuyển.
Khối lượng  10 – 20 Tấn/ Tháng –    Đặc cọc: giá trị tương đương của một tháng xử lý.–    Thời gian thanh toán: một tháng/lần. X X –     Đặc cọc 50% giá trị hợp đồng.–     Thời gian thanh toán: sau khi vận chuyển.
Khối lượng  20 – 40 Tấn/ Tháng –    Đặc cọc: giá trị tương đương của 1/2một tháng xử lý.–    Thời gian thanh toán: hai tuần/ lần. X X –     Đặc cọc 50% giá trị hợp đồng.–     Thời gian thanh toán: sau khi vận chuyển.
Khách hàng có khối lượng phát sinh từ 2 tấn/ tháng trở lên Công Ty Môi Trường Á Châu sẽ không nhận thực hiện vận chuyển với tần suất vận chuyển 2 tháng/lần, 3 tháng/lần, 4 tháng/lần, 6 tháng/lần.