Nhằm hưởng ứng ngày Môi Trường Thế Giới và Đồng hành cùng doanh nghiệp Giải quyết những khó khăn trong công tác bảo vệ môi trường, đặc biệt là vấn đề quản lý chất thải nguy hại (CTNH), Công ty Môi Trường Á Châu trân trọng tổ chức chương trình

 HƯỞNG ỨNG NGÀY MÔI TRƯỜNG THẾ GIỚI – HỖ TRỢ CHI PHÍ XỬ LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI