search-question-on-book

Hướng dẫn tra mã chất thải nguy hại theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT

Ngày nay, dược phẩm, ô tô, tàu thuỷ, sơn, chất tẩy rửa, sợi tổng hợp, bao bì, nhựa tổng hợp, máy tính cá nhân… và vô số các sản phẩm, hàng hoá được sản xuất ra. Chúng đem lại những lợi ích trong cuộc sống hiện đại. 

Nhưng song song với mặt tốt của hàng hoá là mặt trái của nó. Sản xuất công nghiệp phát sinh hàng trăm triệu tấn chất thải mỗi năm, trong đó có chất thải nguy hại. Loại chất thải này cần được quản lý một cách nghiêm ngặt so với các chất thải công nghiệp thông thường khác. Tuy nhiên, một số doanh nghiệp đang còn thắc mắc “Liệu chất thải của doanh nghiệp mình có phải là chất thải nguy hại? Nếu phải thì mã của chất thải đó là gì”.

Trong bài viết này, Môi Trường Á Châu sẽ giúp Quý doanh nghiệp trả lời câu hỏi này!

Hiện nay ở nước ta, để xác định một chất thải có phải là chất thải nguy hại hay không và mã của chúng là gì?…đầu tiên phải dựa vào Danh mục CTNH ở Phụ lục 1(B,C) ban hành kèm theo Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại.

Quy trình tra cứu như sau, mời Quý doanh nghiệp tham khảo:

Bước 1: Căn cứ Danh mục nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn hoặc dòng thải chính tại Mục B Phụ lục 1 để sơ bộ xác định Quý Doanh nghiệp đang được xem xét có thể phát sinh các chất thải nằm trong những nhóm nào, có thứ tự bao nhiêu. Lưu ý là một cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có thể liên quan đến một số nguồn thải hoặc dòng thải khác nhau do bao gồm nhiều hoạt động khác nhau, do đó phát sinh những chất thải nằm trong nhiều nhóm khác nhau thuộc hai loại như sau:

– Các nhóm mã từ 01 đến 16 bao gồm những nhóm chất thải đặc trưng cho từng loại nguồn thải hoặc dòng thải khác nhau;

– Các nhóm mã 17, 18 và 19 bao gồm những nhóm chất thải chung mà mọi nguồn thải đều có thể phát sinh.

2017-09-07_002411

Bước 2: Căn cứ vào thứ tự nêu trên để xác định vị trí của nhóm chất thải phân loại theo nhóm nguồn hoặc dòng thải chính trong Danh mục chi tiết tại Mục C Phụ lục 1 (tương ứng với nhóm mã CTNH gồm một cặp chữ số).

Capture

Bước 3: Rà soát trong nhóm nguồn hoặc dòng thải chính nêu trên để xác định phân nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn hoặc dòng thải liên quan (tương ứng với phân nhóm mã CTNH gồm hai cặp chữ số).

Capture

Bước 4: Rà soát trong phân nhóm chất thải phân loại theo phân nhóm nguồn hoặc dòng thải nêu trên để xác định từng loại CTNH căn cứ vào tên của chúng (tương ứng với mã CTNH gồm ba cặp chữ số).

Phân loại và áp mã CTNH tương ứng nếu chất thải được phân định là CTNH (thuộc loại * vượt ngưỡng CTNH hoặc thuộc loại **).

Bước 5: Trong trường hợp một hỗn hợp chất thải không có tên tương ứng trong Danh mục chi tiết tại Mục C Phụ lục này, việc phân loại và áp mã CTNH theo nguyên tắc sau:

  1. a) Khi hỗn hợp chất thải chỉ có một chất thải thành phần có tên tương ứng trong Danh mục chi tiết được phân định là CTNH (thuộc loại * vượt ngưỡng CTNH hoặc thuộc loại **) thì áp mã của CTNH này;
  2. b) Khi hỗn hợp chất thải có hai hay nhiều chất thải thành phần có tên tương ứng trong Danh mục chi tiết được phân định là CTNH (thuộc loại * vượt ngưỡng CTNH hoặc thuộc loại **) thì có thể sử dụng tất cả các mã CTNH tương ứng hoặc áp một mã CTNH đại diện theo thứ tự ưu tiên sau: Mã CTNH của chất thải thành phần có tỷ trọng lớn hơn trong hỗn hợp; khi không xác định rõ được tỷ trọng, thì áp mã của chất thải thuộc loại ** (nếu có) hoặc mã của CTNH có thành phần nguy hại với giá trị ngưỡng CTNH thấp nhất;
  3. c) Cần phân biệt hỗn hợp chất thải với chất thải có thành phần nguy hại bám dính hoặc hỗn hợp chất thải mà các thành phần đã được hòa trộn với nhau một cách tương đối đồng nhất về tính chất hóa-lý tại mọi điểm trong khối hỗn hợp chất thải theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH.

Bước 6: Trong trường hợp không tìm được mã CTNH cụ thể theo nguồn thải hay dòng thải thì áp các mã CTNH từ 19 12 01 đến 19 12 05 nếu vượt ngưỡng CTNH theo quy định tại QCKTMT về ngưỡng CTNH.

Nếu chất thải của Quý Doanh nghiệp không thuộc Danh mục CTNH ở Phụ lục 1C nói trên thì chất thải đó không phải là chất thải nguy hại.

Trên đây là cách tra cứu danh mục chất thải nguy hại 36/2015/TT-BTNMT, Môi Trường Á Châu cám ơn Quý Doanh nghiệp đã quan tâm. Để xác định một cách chính xác nhất xin vui lòng liên hệ 1900 54 54 50 (miễn phí) hoặc website www.moitruongachau.com để được tư vấn miễn phí!

Trân trọng!

Tải Thông tư 36/2015/TT-BTNMT tại đây!

—Môi Trường Á Châu—