26855760_1518292108284768_869717572_n (1)

HƯỚNG DẪN KÊ KHAI CHỨNG TỪ CHẤT THẢI NGUY HẠI ONLINE (PHẦN 5)

Khoản 8 Điều 7 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT về quản lý chất thải nguy hại có quy định áp dụng đồng thời kê khai chứng từ chất thải nguy hại (CTNH) điện tử khi có yêu cầu bằng văn bản của các cơ quan có thẩm quyền. Vào ngày 05/04/2017, Bộ Tài Nguyên và Môi trường đã ban hành công văn số 1675 áp dụng việc kê khai chứng từ điện từ trên trang thông tin của Bộ Tài Nguyên và Môi trường.

>>Xem ngay: Mẫu chứng từ chất thải nguy hại mới nhất

Theo đó, các bước thực hiện bao gồm:

Bước 1: Đăng ký tài khoản tại http://e-manifest.monre.gov.vn

  • Đăng ký các thông tin cơ bản
  • Đăng ký cơ sở phát sinh chất thải
  • Đăng ký dữ liệu chất thải: danh sách chất thải nguy hại phát sinh thường xuyên
  • Đính kèm các hồ sơ cần thiết
  • Gửi đơn phê duyệt

Bước 2: Tạo chứng từ điện tử online

Để được hướng dẫn cụ thể, mời Quý Doanh nghiệp xem video hướng dẫn do Môi Trường Á Châu thực hiện:  https://youtu.be/2r1gHKB3440

Nếu vẫn còn vướng mắc, Quý Doanh nghiệp vui lòng gọi tổng đài 1900 54 54 50 để gặp trực tiếp nhân viên tư vấn của Môi Trường Á Châu!

>>Xem thêm: Bảng giá vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại ≤ 600 Kg/năm

>>Xem thêm: Đơn giá đăng ký sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại

—Môi Trường Á Châu—