huong-dan-doanh-nghiep-dang-ky-chu-nguon-thai

HƯỚNG DẪN DOANH NGHIỆP ĐĂNG KÝ SỔ CHỦ NGUỒN THẢI CHẤT THẢI NGUY HẠI

huong-dan-doanh-nghiep-dang-ky-chu-nguon-thai

Ảnh minh họa

Nghị định 38/2015/NĐ-CP về quản lý chất thải và phế liệu quy định chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại với Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh chất thải nguy hại. Việc làm này sẽ giúp các cơ quan chức năng nắm bắt được thông tin về doanh nghiệp và quy trình xử lý chất thải nguy hại tại doanh nghiệp. Nếu có sự cố xảy ra có thể giải quyết trong thời gian ngắn nhất, giảm những tác động xấu do chất thải nguy hại đến môi trường.

Chủ nguồn thải CTNH đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại theo một trong 3 hình thức sau:

1) Lập hồ sơ đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại;

2) Tích hợp trong báo cáo quản lý chất thải nguy hại và không phải thực hiện thủ tục đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại đối với một số trường hợp đặc biệt (trường hợp chủ nguồn thải có giới hạn về số lượng phát sinh, loại hình và thời gian hoạt động);

3) Đăng ký trực tuyến thông qua hệ thống thông tin với đầy đủ thông tin tương tự như việc lập hồ sơ ở mục 1.

Dưới đây là những thông tin cần phải biết khi Quý Doanh nghiệp muốn đăng ký để được cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại:

Chất thải nguy hại là chất thải chứa nhiều yếu tố độc hại, phóng xạ, dễ cháy, dễ nổ, dễ ăn mòn, dễ lây nhiễm, dễ gây ngộ độc và đặc tính nguy hại khác.

Đối tượng phải đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH

Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ có hoạt động phát sinh CTNH phải đăng ký sổ chủ nguồn thải CTNH.

Trừ trường hợp

+Cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 năm;

+Cơ sở phát sinh CTNH thường xuyên hay định kỳ hàng năm với tổng số lượng không quá 600kg/năm, trừ trường hợp CTNH thuộc danh mục các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ (POP) theo quy định tại Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân huỷ ;

+Cơ sở dầu khí ngoài biển.

Hồ sơ đăng ký để được cấp sổ chủ nguồn thải

+Đơn đăng ký (mẫu tại Phụ lục 6 (A) Thông tư 36/2015/TT-BTNMT);

+01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy tờ tương đương;

+Hồ sơ, giấy tờ đối với trường hợp đăng ký tự tái sử dụng, tái chế, sơ chế, xử lý, đồng xử lý, thu hồi năng lượng từ CTNH.

Cơ quan tiếp nhận hồ sơ và cấp sổ

Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

SCNT chỉ cấp lại trong trường hợp có thay đổi tên chủ nguồn thải hoặc địa chỉ, số lượng cơ sở phát sinh chất thải nguy hại; thay đổi bổ sung phương án tự tái sử dụng, tái chế, đồng xử lý, xử lý và thu hồi năng lượng từ chất thải nguy hại tại cơ sở.

Khi chấm dứt hoạt động, phải thông báo bằng văn bản và nộp lại sổ đăng ký chủ nguồn thải CTNH cho Chi cục BVMT.

Môi Trường Á Châu rất hy vọng qua những thông tin trên, Quý Doanh nghiệp đã hình dung được những việc cần làm để đăng ký Sổ chủ nguồn thải CTNH. Nếu còn điều gì vướng mắc, xin vui lòng gửi về cho Môi Trường Á Châu qua Hỗ trợ trực tuyến tại www.moitruongachau.com hoặc liên hệ 1900 54 54 50 để được tư vấn nhiệt tình và chính xác nhất!

Trân trọng!

—Môi Trường Á Châu—