5 ĐIỀU DOANH NGHIỆP CẦN BIẾT VỀ BÁO CÁO QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI! (PHẦN 1)

26855760_1518292108284768_869717572_n (1)

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại.

Báo cáo quản lý chất thải nguy hại (BCQLCTNH) là báo cáo mà chủ nguồn thải phải nộp định kỳ hàng năm cho cơ quan quản lý, thể hiện trách nhiệm của chủ nguồn thải đối với công tác bảo vệ môi trường.

Công ty Môi Trường Á Châu trân trọng giới thiệu đến Quý vị có quan tâm đến BCQLCTNH chuỗi bài hướng dẫn (gồm 5 phần) nhằm hỗ trợ Doanh nghiệp có thể tự thực hiện báo cáo này.

Thông qua báo cáo, cơ quan quản lý thống kê, theo dõi số lượng, phương pháp xử lý chất thải nguy hại (CTNH) mà chủ nguồn thải đã thực hiện từ ngày 01/01 đến 31/12 hàng năm và xem xét, đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của chủ nguồn thải.

Những đối tượng nào phải lập BCQLCTNH?

Tất cả các Doanh nghiệp trong quá trình hoạt động có phát sinh CTNH.

Vì sao Doanh nghiệp phải lập BCQLCTNH?

Đó là trách nhiệm của chủ nguồn thải CTNH được quy định tại Khoản 6 Điều 7 Nghị định 38/2015/NĐ-CP và Khoản 6 Điều 7 Thông tư 36/2015/TT-BTNMT.

Nếu Doanh nghiệp không lập BCQLCTNH định kỳ sẽ bị xử phạt hành chính từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 21 Nghị định 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Thời gian nộp BCQLCTNH tới cơ quan quản lý?

Từ ngày 01/01 – 31/01 của năm tiếp theo.

Cơ quan nào thụ lý?

Sở Tài nguyên và Môi trường nơi có cơ sở phát sinh CTNH.

Lập và nộp báo cáo như thế nào?

Lập BCQLCTNH định kỳ hàng năm (kỳ báo cáo tính từ ngày 01 tháng 01 đến hết ngày 31 tháng 12) theo mẫu quy định tại Phụ lục 4 (A) Thông tư 36/2015/TT-BTNMT và nộp Sở Tài nguyên và Môi trường trước ngày 31 tháng 01 của năm tiếp theo.

Trường hợp cơ sở phát sinh CTNH có thời gian hoạt động không quá 01 (một) năm, chủ nguồn thải CTNH chỉ báo cáo một lần trong thời hạn 01 (một) tháng kể từ ngày chấm dứt hoạt động.

>>Xem thêm: Bảng giá vận chuyển và xử lý chất thải nguy hại ≤ 600 Kg/năm

>>Xem thêm: Đơn giá thực hiện Báo cáo giám sát trọn gói

Để xem mẫu BCQLCTNH, mời Quý Doanh nghiệp đón đọc bản tin tiếp theo trên website www.moitruongachau.com hoặc liên hệ 1900 54 54 50 để được tư vấn và hỗ trợ!

—Môi Trường Á Châu—

Hotline: 0903 065 585
SMS: 0903 065 585 Nhắn tin Facebook Zalo: 0903 065 585